Returer og reklamasjoner

Returer og reklamasjoner
Reklamasjon og oppsigelse av kjøpsavtalen


En kunde som er forbruker og som har inngått en avtale eksternt, dvs. har foretatt et kjøp i nettbutikken vår, kan innen 14 dager klage eller trekke seg fra den inngåtte salgsavtalen uten å oppgi noen grunn.
Forbrukeren kan trekke seg fra kjøpsavtalen ved å sende inn en angrerklæring til oss.
Erklæringen må sendes på e-post til følgende adresse: support@techvers.eu.
Det er tilstrekkelig å sende erklæringen før fristens utløp for å overholde fristen.
Forbrukeren er forpliktet til å returnere varene til oss umiddelbart, men senest innen 14 dager fra den dagen han eller hun har gått fra kjøpsavtalen. Det er tilstrekkelig for å overholde fristen å sende varene tilbake til vår adresse før fristens utløp.
Vi er forpliktet til å tilbakebetale alle betalinger fra forbrukeren, inkludert kostnadene for levering av varene til forbrukeren, umiddelbart, men senest innen 14 dager etter mottak av forbrukerens erklæring om at han eller hun har gått fra kjøpsavtalen. Vi kan imidlertid tilbakeholde tilbakebetaling av betalinger mottatt fra forbrukeren inntil vi har mottatt varene tilbake.
Hvis forbrukeren som benytter seg av angreretten, har valgt en annen leveringsmåte enn den billigste ordinære leveringsmåten vi tilbyr, er vi ikke forpliktet til å refundere forbrukerens eventuelle merkostnader.
Ved angrerett skal forbrukeren kun bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Forbrukeren er ansvarlig for eventuell verdiforringelse av varene som skyldes bruk av varene utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.
Vi skal refundere betalingen med samme betalingsmåte som forbrukeren har brukt, med mindre forbrukeren uttrykkelig har samtykket til en annen refusjonsmåte som ikke medfører kostnader for forbrukeren.
Angreretten gjelder ikke for kunden som er forbruker i forbindelse med avtaler der varen er en vare som leveres i forseglet emballasje som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke kan returneres etter at emballasjen er åpnet, dersom emballasjen er åpnet etter levering.
Angrerett på avtalen – trinn:
Du kan returnere de(t) bestilte produktet(ene) innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Husk at du kan sende tilbake produkter fra flere bestillinger i én pakke.
Fyll ut angrerettskjemaet – du kan laste ned et eksempelskjema på denne lenken:
Pakk produktet/produktene for retur – du kan bruke emballasjen du mottok bestillingen i.
Send produktet via et budfirma etter eget valg til: Salon Oaza VR 16 Branickiego Street, 02-972, Warszawa.


Vilkår for salgsgarantien:
Salgsgarantien dekker fysiske feil som eksisterte på det tidspunktet da faren gikk over til kjøperen eller oppsto av en årsak som er iboende i den solgte tingen på samme tid – i en periode på 2 år.
Innenfor perioden for salgsgarantien vil Kognita sp. z o.o., i tilfelle feil, reparere eller erstatte produktet eller dets deler gratis for brukeren (etter eget skjønn). Det reparerte/utskiftede produktet eller deler av det skal være feilfritt. Alle utskiftede deler eller produkter blir Kognita sp. z o.o.s eiendom. Mangler ved produktet som dekkes av salgsgarantien, vil bli utbedret kostnadsfritt for kunden innen 45 kalenderdager etter mottak av produktet.


Beskyttelsen under salgsgarantien dekker ikke alle skader eller funksjonsfeil som oppstår etter at produktet har gått over i kjøperens eie, inkludert (men ikke begrenset til) :
mekaniske, termiske eller kjemiske skader
feil bruk av produktet som ikke er i samsvar med tiltenkt bruk
skader som følge av feilaktig valg av reservedeler
forsettlig skade på produktet (f.eks. åpning, forsøk på reparasjon, inngrep av uautoriserte personer)
naturlig slitasje på produktet som følge av konstant bruk av produktet
feilaktig montering av produktet
skader forårsaket av force majeure (f.eks. overspenning, lynnedslag).


Reklamasjoner i henhold til salgsgarantien kommer kun i betraktning for varer der salgsgarantiperioden ikke er utløpt, og som har en detaljert beskrivelse av skaden inkludert i serviceforsendelsen.
Produkter som overleveres eller sendes tilbake som en del av reklamasjonsprosessen, skal være komplette (lader, kabler osv.). Returnering av ufullstendige produkter kan forlenge reparasjonstiden eller gjøre den umulig. Produktet skal beskyttes mot skader som kan oppstå under transport, og det anbefales derfor å bruke originalemballasjen.
Kunden skal levere det defekte produktet til kjøpsstedet for egen regning.
Etter at reklamasjonen er verifisert, vil defekte varer bli reparert eller byttet til nye, mens defekte varer vil bli sendt tilbake for kundens regning.
Ved retur av den reklamerte enheten for reparasjon er brukeren forpliktet til å slette dataene som er lagret i enhetens minne (hvis det er teknisk mulig).
Data som brukeren har lagret i minnet på apparatet som sendes inn til reparasjon, vil bli slettet ugjenkallelig. Før du returnerer apparatet til service, må du selv ta en sikkerhetskopi ved hjelp av tilgjengelige verktøy.
Salgsgarantien gir ikke brukeren rett til å kreve refusjon av tapt fortjeneste eller kompensasjon for manglende evne til å bruke produktet i den tiden garantireparasjonen tar.


Produsentens garanti


Alle produkter som selges i vår butikk har produsentgaranti. Butikken vår kan hjelpe deg med reklamasjonsprosessen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å nekte å bistå dersom produsenten ikke ønsker at vår butikk skal formidle prosessen eller i andre tilfeller. Hver enkelt forespørsel om assistanse i forbindelse med et garantikrav fra produsenten behandles individuelt.
Vår butikk gir ingen garanti for de solgte produktene, garantien gis utelukkende av produsenten av det aktuelle produktet.