Visszatérések és reklamációk

Visszatérések és reklamációk
Reklamációk és az adásvételi szerződéstől való elállás


A fogyasztónak minősülő vásárló, aki távolról kötött szerződést, azaz online áruházunkban vásárolt, 14 napon belül indoklás nélkül panaszt tehet, vagy elállhat a megkötött adásvételi szerződéstől.
A fogyasztó az adásvételi szerződéstől úgy állhat el, hogy elállási nyilatkozatot nyújt be hozzánk.
A nyilatkozatot e-mailben kell benyújtani a következő címre: support@techvers.eu.
A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldeni.
A fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszaküldeni nekünk. A határidő betartásához elegendő az árut a határidő lejárta előtt visszaküldeni a címünkre.
Kötelesek vagyunk a fogyasztó által teljesített valamennyi kifizetést, beleértve az áru fogyasztónak történő kiszállításának költségét is, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni. A Fogyasztótól kapott kifizetések visszatérítését azonban mindaddig visszatarthatjuk, amíg az árut vissza nem kaptuk.
Ha az elállási jogát gyakorló Fogyasztó az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, nem vagyunk kötelesek megtéríteni a Fogyasztónak az általa felmerült többletköltségeket.
Elállás esetén a Fogyasztó csak az áru visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.
A Fogyasztó felel az áru értékcsökkenéséért, amely az áru használatából ered, és amely meghaladja az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket.
A Fogyasztó által használt fizetési móddal azonos módon térítjük vissza a fizetést, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten hozzájárult egy másik visszatérítési módhoz, amely nem jár költségekkel a Fogyasztó számára.
Az adásvételi szerződéstől való elállási jog nem vonatkozik a Fogyasztónak minősülő Vevőre olyan szerződések esetében, amelyekben az áru olyan lezárt csomagolásban szállított termék, amely a csomagolás felbontása után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották.
A szerződéstől való elállás – lépések:
A megrendelt termék(ek)et az áru átvételétől számított 14 napon belül visszaküldheti. Ne feledje, hogy egy csomagban több megrendelésből származó termékeket is visszaküldhet.
Töltse ki az elállási nyilatkozatot – az ezen a linken elérhető mintanyomtatványt letöltheti:
Csomagolja be a termék(ek)et a visszaküldéshez – használhatja azt a csomagolást, amelyben a rendelést megkapta.
Küldje el a terméket az Ön által választott futárszolgálattal a következő címre: Salon Oaza VR 16 Branickiego Street, 02-972, Varsó.


Az eladási garancia feltételei:
Az eladási garancia azokra a fizikai hibákra terjed ki, amelyek a veszélynek a vevőre való átterjedésekor már fennálltak, vagy az eladott dologban rejlő okból keletkeztek – 2 évig.
Az eladási garancia időtartama alatt a Kognita sp. z o.o. hiba esetén a terméket vagy annak alkatrészeit a felhasználó számára (saját belátása szerint) ingyenesen kijavítja vagy kicseréli. A kijavított/cserélt terméknek vagy annak részeinek hibátlannak kell lennie. Minden kicserélt alkatrész vagy termék a Kognita sp. z o.o. tulajdonába kerül. Az eladási garancia hatálya alá tartozó termék hibáit a vásárló számára díjmentesen kijavítják a termék átvételétől számított 45 naptári napon belül.


Az eladási garancia szerinti védelem nem terjed ki minden olyan kárra vagy meghibásodásra, amely a terméknek a vevő tulajdonába kerülése után következik be, beleértve (de nem kizárólagosan) az alábbiakat :
mechanikai, termikus, kémiai sérülések
a termék nem rendeltetésszerű, a rendeltetésszerű használatnak nem megfelelő használata
a pótalkatrészek nem megfelelő kiválasztásából eredő károk
a termék szándékos károsodása (pl. felnyitás, javítási kísérlet, illetéktelen személyek beavatkozása).
a termék természetes elhasználódása, amely a termék folyamatos használatából adódik
a termék nem megfelelő összeszerelése
vis maior által okozott károk (pl. áramütés, villámcsapás).


Az eladási garancia keretében csak olyan árukra vonatkozó igényeket veszünk figyelembe, amelyek eladási garanciaideje még nem járt le, és amelyeknél a szervizküldeményben részletes leírás található a kárról.
A reklamációs eljárás keretében átadott vagy visszaküldött termékeknek teljesnek kell lenniük (töltő, kábelek stb.). A hiányos termékek visszaküldése meghosszabbíthatja a javítási időszakot, vagy lehetetlenné teheti azt. A terméket védeni kell a szállítás során keletkező esetleges sérülésektől, ezért ajánlott az eredeti csomagolás használata.
A hibás terméket a vásárlónak saját költségén kell a vásárlás helyére szállítani.
A reklamáció ellenőrzése után a hibás terméket kijavítják vagy új termékre cserélik, míg a hibás terméket a vásárló költségére visszaküldik.
A reklamált készülék javításra történő visszaküldésekor a felhasználó köteles törölni a készülék memóriájában tárolt adatokat (amennyiben ez technikailag lehetséges).
A felhasználó által a javításra leadott készülék memóriájában tárolt adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. Mielőtt a készüléket szervizelésre visszaküldi, a rendelkezésre álló eszközökkel saját maga köteles biztonsági másolatot készíteni.
Az eladási garancia nem jogosítja fel a felhasználót az elmaradt haszon megtérítésére, illetve a termék használatának a garanciális javításhoz szükséges időre történő ellehetetlenülése miatti kártérítésre.


Gyártói garancia


Minden nálunk értékesített termékre gyártói garanciát vállalunk. Üzletünk segítséget tud nyújtani a garanciális igényérvényesítésben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy megtagadjuk a segítségnyújtást, ha a gyártó nem kívánja, hogy üzletünk közvetítsen az eljárásban, vagy egyéb esetekben. Minden egyes, a gyártói garanciális igényérvényesítéssel kapcsolatos segítségnyújtási kérelmet egyedileg kezelünk.
Üzletünk nem vállal garanciát az eladott termékekre, a garanciát kizárólag az adott termék gyártója biztosítja.