Tagastused ja kaebused

Tagastused ja kaebused
Kaebused ja müügilepingust taganemine


Klient, kes on tarbija ja kes on sõlminud lepingu kauglepingu, st on teinud ostu meie e-poes, võib 14 päeva jooksul esitada kaebuse või taganeda sõlmitud müügilepingust ilma põhjendusi esitamata.
Tarbija võib müügilepingust taganeda, esitades meile taganemisavalduse.
Deklaratsioon tuleb esitada e-posti teel järgmisel aadressil: support@techvers.eu.
Tähtajast kinnipidamiseks piisab deklaratsiooni saatmisest enne tähtaega.
Tarbija on kohustatud kauba meile viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates müügilepingust taganemise päevast, tagastama. Tähtajast kinnipidamiseks piisab kauba saatmisest meie aadressile enne tähtaega.
Me oleme kohustatud hüvitama kõik tarbija poolt tehtud maksed, sealhulgas kauba tarbijale kohaletoimetamise kulud, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tarbija müügilepingust taganemise avalduse kättesaamisest. Me võime siiski tarbijalt saadud maksete tagasimaksmist kinni pidada, kuni oleme kauba tagasi saanud.
Kui tarbija, kes kasutab oma taganemisõigust, on valinud muu tarneviisi kui meie poolt pakutav odavaim tavaline tarneviis, ei ole me kohustatud tarbijale hüvitama tema poolt kantud lisakulusid.
Taganemise korral kannab tarbija ainult kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.
Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest, mis ületab kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku.
Me tagastame makse, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui Tarbija on selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, mis ei tekita Tarbijale mingeid kulusid.
Müügilepingust taganemise õigus ei kehti Kliendi suhtes, kes on Tarbija, lepingute puhul, mille puhul kaup on suletud pakendis tarnitud kaup, mida ei saa pärast pakendi avamist tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada, kui pakend on pärast tarnimist avatud.
Lepingust taganemine – sammud:
Te võite tagastada tellitud toote(d) 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Pidage meeles, et võite saata tagasi mitme tellimuse tooteid ühes pakis.
Täitke taganemisvorm – saate alla laadida näidisvormi, mis on saadaval sellel lingil:
Pakendage toode(d) tagastamiseks – võite kasutada pakendit, milles saite tellimuse kätte.
Saatke toode teie valitud kulleriga aadressil: Salon Oaza VR 16 Branickiego Street, 02-972, Varssavi.


Müügigarantii tingimused:
Müügigarantii hõlmab füüsilisi puudusi, mis eksisteerisid ajal, mil oht läks ostjale üle või tekkisid samal ajal müüdud asjale omast põhjusest – 2 aasta jooksul.
Müügigarantii kehtivusaja jooksul parandab või asendab Kognita sp. z o.o. defektide korral toote või selle osad kasutajale tasuta (omal äranägemisel). Parandatud/asendatud toode või selle osad peavad olema defektideta. Kõik asendatud osad või tooted lähevad Kognita sp. z o.o. omandisse. Müügigarantiiga hõlmatud toote defektid parandatakse kliendile tasuta 45 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest.


Müügigarantii alusel pakutav kaitse ei hõlma kõiki kahjustusi või rikkeid, mis tekivad pärast seda, kui toode on läinud ostja omandisse, sealhulgas (kuid mitte ainult) :
mehaanilised, termilised, keemilised kahjustused
toote ebaõige kasutamine, mis ei ole kooskõlas selle kasutusotstarbega
kahju, mis tuleneb ebaõigest varuosade valikust
toote tahtlik kahjustamine (nt avamine, remondikatsed, volitamata isikute sekkumine).
toote loomulik kulumine, mis tuleneb selle pidevast kasutamisest
toote ebaõige kokkupanek
vääramatu jõu (nt vooluhoog, äike) põhjustatud kahju.


Müügigarantii alusel esitatud nõudeid käsitletakse ainult nende kaupade puhul, mille müügigarantii kehtivusaeg ei ole lõppenud ja mille puhul on hooldussaadetises esitatud üksikasjalik kirjeldus kahjustuse kohta.
Reklamatsiooniprotsessi raames üle antud või tagasi saadetud tooted peavad olema täielikud (laadija, kaablid jne). Mittekomplektsete toodete tagasisaatmine võib pikendada remondiperioodi või muuta selle võimatuks. Toode peab olema kaitstud transpordi käigus tekkida võivate kahjustuste eest, seega on soovitatav kasutada originaalpakendit.
Klient toimetab vigase toote oma kulul ostukohale.
Pärast kaebuse kontrollimist parandatakse vigane kaup või vahetatakse välja uue vastu, vigane kaup saadetakse tagasi kliendi kulul.
Reklameeritud seadme tagastamisel remondiks on kasutaja kohustatud kustutama seadme mällu salvestatud andmed (kui see on tehniliselt võimalik).
Kasutaja poolt remondiks esitatud seadme mällu salvestatud andmed kustutatakse pöördumatult. Enne seadme tagastamist hoolduseks tuleb ise teha varukoopia, kasutades selleks olemasolevaid vahendeid.
Müügigarantii ei anna kasutajale õigust nõuda kaotatud kasumi hüvitamist ega hüvitist selle eest, et toodet ei saa kasutada garantiiremondiks vajaliku aja jooksul.


Tootja garantii


Kõikidel meie kaupluses müüdavatel toodetel on tootjagarantii. Meie kauplus saab abistada garantiinõude esitamisel. Siiski jätame endale õiguse keelduda abistamisest, kui tootja ei soovi, et meie kauplus vahendaks protsessi või muudel juhtudel. Iga abitaotlust tootja garantiinõude puhul käsitletakse individuaalselt.
Meie kauplus ei anna müüdavatele toodetele garantiid, garantii annab üksnes kõnealuse toote tootja.