Правила на магазина

Правила за продажби в онлайн магазина www.techvers.eu

I. Преамбюл

В настоящия регламент използваме термини, на които сме придали специфични значения. Предоставяме ги по-долу.
Онлайн магазинът techvers.eu, продавачът, ние – Kognita spółka z o.o. със седалище във Варшава, на ул. Aleja Rzeczypospolitej 20/96, пощенски код: 02-972, вписано в Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд на столицата Варшава във Варшава, XII Икономически отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000829988, NIP 9512498321 и REGON 385610384, с акционерен капитал от 5000 PLN, като използва телефонния номер: 780 445 388.
Клиент, Купувач, Вие – всяко физическо лице, юридическо лице или организационна единица без юридическа правосубектност, което прави поръчка в онлайн магазина на Techvers. Те могат да извършват покупки в онлайн магазина Techvers след регистрация или без регистрация.
В настоящия регламент сме определили правилата за извършване на продажби чрез онлайн магазина, намиращ се на адрес www.techvers.eu.
Регламентът е неразделна част от договора за продажба на предлаганите от нас продукти.
Ние продаваме продукти от онлайн магазина www.techvers.eu в интернет.
За да закупите продукт в онлайн магазина, не е необходимо да се регистрирате.
Преди да направите покупка в нашия магазин, сте длъжни да се запознаете с регламента.
Администратор на лични данни е Kognita sp. z o.o. със седалище във Варшава, 02-979, ул. Алея Rzeczypospolitej 20/96, вписано в Националния съдебен регистър, за което регистрационните дела се съхраняват от Окръжния съд на столицата Варшава във Варшава, XII Икономически отдел под номер KRS: 0000829988; NIP: 9512498321; REGON: 38561038400000, с акционерен капитал от 5000 злоти (напълно внесен). Личните данни се обработват за целите, за определен период и въз основа на основанията и принципите, посочени в политиката за поверителност, публикувана на уебсайта на онлайн магазина. Политиката за поверителност съдържа преди всичко правила относно обработката на лични данни от Администратора в Онлайн магазина, включително основанията, целите и срока на обработката на лични данни, както и правата на лицата, чиито данни се обработват, и информация за използването на бисквитки и аналитични инструменти в Онлайн магазина. Използването на Онлайн магазина, включително извършването на покупки, е доброволно. По същия начин предоставянето на лични данни от страна на потребителя на Онлайн магазина, Получателя на услуги или Клиента е доброволно, с изключение на изключенията, посочени в политиката за поверителност (сключване на договор и законови задължения на Продавача).

II. Предмет на продажбата

Предметът на продажба са продуктите, представени на страниците на онлайн магазина techvers.eu.
Всички продукти в онлайн магазина techvers.eu са чисто нови, без физически и юридически дефекти и са законно въведени на полския пазар. Възможно е обаче да предлагаме и скоро употребявани или изложбени продукти, които обозначаваме и описваме по подходящ начин в офертата.
Като продавач ние сме длъжни да доставяме продукти без дефекти. [Правно основание: чл. 556 и 5561-5563 от Гражданския кодекс от 23 април 1964 г.]
Непрекъснато актуализираме офертата от продукти, представени на WWW страниците на нашия магазин.

III. Плащания

Цените на всички продукти на WWW страниците на онлайн магазина techvers.eu са изразени в полски злоти или конвертирани в чуждестранни валути като евро, долари, чешки крони, румънска лея, датски крони, унгарски форинт, шведска крона, български лев, норвежка крона, британска лира, швейцарски франк. Цените се предоставят както в нетни, така и в брутни стойности. Брутната цена на продукта не включва разходите за неговата доставка.
За една поръчка можете да извършите плащания по няколко начина, в зависимост от избрания начин на доставка.
Ако адресът на доставка на поръчката е в Полша, ще ви я доставим чрез куриерска фирма InPost или в шкафове за пратки InPost. Можете да платите за нея чрез:
банков превод (предварително плащане),
бързо плащане чрез PayNow
BLIK
Карта Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express, като използвате услугата, предоставяна от Stripe
Google Pay
Apple Pay

Ако адресът на доставка на поръчката е в рамките на Европейския съюз и Великобритания, Норвегия и Швейцария, ще я доставим с помощта на DHL. Можете да платите за нея чрез:


банков превод (предплащане),
карта Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express, като използвате услугата, предоставяна от Stripe
Google Pay
Apple Pay


Ако поръчката е направена от името на фирма, тя ще бъде доставена с помощта на куриерска фирма InPost или на складове за пратки InPost на територията на Полша, или с куриерска фирма DHL на територията на Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и Швейцария. Можете да платите за нея чрез:


банков превод (предварително плащане),
проформа фактури, издадени с 0% ставка, ако фирмата ви се намира извън територията на Полша


Обръщаме специално внимание на опазването на околната среда, поради което издаваме фактури в електронна форма. Когато издаваме и изпращаме електронни фактури, ние гарантираме автентичността на техния произход и целостта на съдържанието им. Не носим отговорност за неверни данни, предоставени от вас като данни за фактурата по ДДС по време на регистрацията или подаването на поръчка. Ще доставяме всяка електронна фактура на имейл адреса, който сте предоставили по време на регистрацията или подаването на поръчката. Трябва да ни уведомите писмено за всяка промяна на вашия имейл адрес. Ако промените имейл адреса си и не ни уведомите за това, ще продължим да изпращаме кореспонденция на предишния имейл адрес, като я считаме за надлежно доставена. Всеки път, когато правите поръчка, можете да се откажете от електронно фактуриране. Ако го направите, ще ви издадем и изпратим фактура на хартиен носител. В случай че е необходимо възстановяване на средства за транзакция, извършена от клиента с помощта на платежна карта, продавачът ще извърши възстановяването по банковата сметка, определена за платежната карта на клиента.


Времето за обработка на поръчката започва да тече от момента на получаване на положителна оторизация на плащането.


Услугите за онлайн плащане се предоставят от PayNow Sp. z o.o. и Stripe Payments Sp. z o.o.


IV Изпълнение на поръчките и функциониране на онлайн магазина:


Можете да правите поръчки в нашия онлайн магазин чрез уебсайта www.techvers.eu. Можете да направите това по два начина:
чрез потребителски профил – Ако регистрирате профил на уебсайта www.techvers.eu и приемете правилата,
без да е необходимо да създавате потребителски профил – ако приемете правилата.
Като клиент на нашия онлайн магазин можете:
да пазарувате и да използвате индивидуални отстъпки.
да участвате в промоции и конкурси.
Като регистриран потребител на магазина можете да:
да проследявате дейността си в нашата система.
да имате право на глас по отношение на външния вид и оформлението на нашия онлайн магазин.
да оценявате и преглеждате продукти.
Ще се регистрирате, като попълните всички задължителни полета на формуляра за регистрация.
След регистрацията ще получите имейл с връзка към уебсайт, който ще ви позволи да активирате профила си. Активирането ще ви позволи да влезете в онлайн магазина.
Обработката на лични данни се урежда от Политиката за поверителност, която можете да намерите на адрес: https://techvers.eu/polityka-prywatnosci/ [Правно основание: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)].
Предоставянето на лични данни по време на регистрацията или подаването на поръчка е доброволно, но е необходимо за изпълнението на договора за продажба, който сключвате с нас. Имате право на достъп до данните си и на тяхното коригиране. Можете да правите промени в данните си в потребителския панел. За всички промени в правилата ще бъдете уведомени в съобщение, което ще се появи на страницата за вход, когато влезете в уебсайта на нашия магазин за първи път след актуализирането на правилата. Ще приемете промените в регламента, като кликнете върху посоченото поле на това съобщение. Ако не приемете промените в правилника, системата ще ви изведе от системата. В такава ситуация можете да продължите да пазарувате в нашия онлайн магазин като нерегистриран или невключен клиент, при условията, посочени в действащия регламент. По-рано направените поръчки ще бъдат обработени в съответствие с разпоредбите, които са били в сила към момента на подаване на тези поръчки. Промените в нормативната уредба не засягат придобитите права на лицата, които използват нашия онлайн магазин.
Промените в правилника влизат в сила не по-рано от 7 дни от момента, в който направим актуализирания правилник достъпен на уебсайта на нашия онлайн магазин, при условие че транзакциите, инициирани преди влизането в сила на промените, ще бъдат обработени съгласно предишните правила.
За извършване на покупки в нашия онлайн магазин:
Запознавате се със съдържанието на офертата на даден продукт,
добавяте избраното количество продукти в количката – ако те са налични,
избирате начина на доставка или получаване на продукта,
избирате начина на плащане,
предоставяте информация за доставката,
преглеждате обобщението на поръчката,
направете поръчката, като използвате бутона “Купи и плати”.
Срокът на валидност на направената поръчка е 5 дни. Ако не вземете поръчката, не извършите плащането или не успеем да се свържем с вас, за да изпълним поръчката в рамките на 5 дни, ще анулираме поръчката.
Потвърждението на договора ще бъде изпратено на имейл адреса, посочен в съответната поръчка.
Уебсайтът на нашия онлайн магазин функционира правилно, ако:
използвате браузъра Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari или Opera в най-новата му версия,
сте активирали поддръжката на JavaScript в браузъра си,
сте активирали поддръжката на бисквитките и данните за уебсайта в браузъра си
Това са минималните препоръчителни технически изисквания, необходими за взаимодействие със системата за информационни технологии.
Когато използвате нашия онлайн магазин, не трябва да предоставяте незаконно съдържание.
По всяко време и безплатно можете да изтриете потребителския си профил и да прекратите договора за предоставяне на услуги, свързани с функционирането на нашия онлайн магазин, който е бил сключен с Вас при регистрацията на потребителския Ви профил.
Оплаквания относно услугите на нашия магазин, свързани с функционирането на Вашия потребителски профил и функционирането на онлайн магазина, можете да подадете на адрес: support@techvers.eu. Ние ще разгледаме жалбата в срок от 14 дни от деня на получаването ѝ.
Когато използвате опцията за оставяне на отзиви за продукти в онлайн магазина sklepoazavr.pl, не трябва да публикувате незаконно съдържание, по-специално: да използвате вулгарен език, да подбуждате към насилие или омраза, да насърчавате расизъм, да унижавате нечие достойнство, да изразявате възгледи, противоречащи на общоприетите социални норми, да предоставяте информация, която представлява престъпление, да участвате в нелоялна конкуренция, да нарушавате авторски права или права на индустриална собственост, да рекламирате продукти и услуги на конкурентни спрямо нас субекти или да препращате към оферти за продукти и услуги на такива субекти. Ако не спазвате това правило, можем да изтрием или променим мненията, които противоречат на тази разпоредба, за да предотвратим достъпа до тях на други потребители.

V Доставка


Продуктите, поръчани в онлайн магазина techvers.eu, се доставят на територията на Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и Швейцария. В изключителни случаи си запазваме правото да анулираме поръчката и да възстановим плащането, ако куриерската компания DHL не достави пратките на посочения в поръчката адрес за доставка.
Ние доставяме закупените продукти по избрания от вас начин: чрез превозвача InPost или до шкафове за пратки на територията на Полша и чрез куриерската компания DHL до територията на Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и Швейцария. Ако поръчате продукти, които са твърде големи, за да бъдат взети в шкаф за пратки, няма да имате възможност да изберете такава доставка при подаване на поръчката.
Сроковете за доставка на закупените продукти са посочени на страницата на всеки отделен продукт. Разходите за доставка се посочват по време на процеса на подаване на поръчка, когато се избират продуктът и държавата на доставка.
Изпълняваме договора за продажба в рамките на 1 до 90 работни дни. Когато продаваме продукти като предварителни поръчки, приблизителният срок за изпълнение на поръчката се посочва в офертата на съответния продукт.
Ако не можем да изпълним поръчката поради временна невъзможност да предоставим услугата с поръчаните от вас свойства, можем да се освободим от задължението, като възстановим плащането или предоставим заместваща услуга със същото качество и предназначение на продукта на същата цена или обезщетение. В същото време ще ви информираме писмено за правото ви да откажете тази заместваща услуга и да прекратите договора с връщане на стоката за наша сметка. В такъв случай можете да се откажете от договора, а ние ще поемем разходите за връщане на изделието. [Правно основание: Член 27 от Закона от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (Държавен вестник от 2014 г., бр. 827)].
Когато получавате пратка, доставена от превозвач, вие подписвате разписка за доставка. В момента, в който продуктът ви бъде предаден като клиент, който е потребител, върху вас преминават правата на собственост, правата на получаване и всички рискове, свързани с неговото притежание и използване, по-специално рискът от загуба или повреда.
Ако забележите каквито и да било повреди по продукта, доставен ви от превозвача, които могат да бъдат свързани с транспортирането на продукта, моля, съобщете за тях на превозвача. Това ще улесни процедурата по рекламация. Можете да съобщите за щети на:
в момента на получаване – на превозвача,
в рамките на 24 часа от получаването на пратката – на нас – като се свържете с нас по електронен път на адрес support@techvers.eu – и в рамките на 7 дни директно на превозвача, с когото създавате доклад за състоянието на пратката.
Ако забележите повреда на продукта, която може да е свързана с транспортирането, дори ако външната опаковка не е повредена (механични повреди на съдържанието на пратката, количествени липси, непълна пратка и т.н.), препоръчваме ви да
да съставите протокол с превозвача, за да установите състоянието на пратката и да докладвате за повредата –
В рамките на 24 часа от получаването на пратката – като се свържете с нас по електронен път на адрес support@techvers.eu.
Ако получавате пратка от склада за колетни пратки, потвърждавате получаването чрез информационната система на склада за колетни пратки. В момента на потвърждаване на получаването на пратката правата на собственост, правата и всички рискове, свързани с нейното притежание и използване, преминават върху вас като потребител, преди всичко рискът от загуба или повреда.
Ако имате някакви забележки относно състоянието на външната опаковка на пратката, доставена в склада за колетни пратки, ви препоръчваме да:
да посочите повредите под камерата за наблюдение на шкафа за пратки,
да поставите повредената, неотворена пратка в шкафчето на шкафчето за колети, където първоначално е била разположена, и да затворите това шкафче съгласно инструкциите, показани на екрана на шкафчето за колети,
съобщавате за това на:
на собственика на конкретното шкафче за пратки по време на опита за изтегляне като жалба – следвайки инструкциите, показани на екрана на шкафчето за пратки,
до нас – в рамките на 24 часа от получаването на продукта – като се свържете с нас по електронен път на адрес support@techvers.eu.
Ако продуктът е повреден, въпреки че външната опаковка не е повредена, и това може да е свързано с доставката, препоръчваме Ви да съобщите за това:
в най-близкия клон или в седалището на собственика на склада за колетни пратки – в рамките на 7 дни от датата на получаване на пратката – за да се състави протокол относно състоянието на пратката,
и на нас – в рамките на 24 часа от датата на получаване на продукта – като се свържете с нас по електронен път на адрес support@techvers.eu.


VI Право на отказ от договора.


Като клиент, който е потребител, можете да се откажете от договора от разстояние. Разполагате с 14 дни, считано от деня на получаване на стоката, за да направите това. Не е необходимо да посочвате причина за това. Можете да изпратите изявлението за отказ от договора на адрес:
по електронна поща на адрес: support@techvers.eu
по пощата на адреса на нашето седалище: Kognita sp. z o.o., ул. Aleja Rzeczypospolitej 20/96, 02-972 Warszawa.
14-дневният срок започва да тече от деня на доставката на стоката, като под това се разбира датата, на която потребителят или посочено от него лице, различно от превозвача, влезе във владение на стоката.
Правото на отказ от договор, сключен извън търговския обект или от разстояние, не се прилага за вас като потребител във връзка с договорите:
за предоставяне на услуги, ако сме изпълнили услугата изцяло с Вашето изрично съгласие и сме Ви информирали преди започване на услугата, че след изпълнението й ще загубите правото си на отказ от договора;
за доставката на стоки, които не са сглобяеми и са изработени според вашите индивидуални спецификации или са ясно персонализирани, за да отговорят на вашите индивидуални нужди;
за доставка на запечатани аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер, ако запечатването е било нарушено след доставката;
сключен чрез публичен търг;
за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако сме започнали изпълнението на договора с Вашето изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ и сте потвърдили, че в такава ситуация ще загубите правото си на отказ;
за доставката на стоки, които поради своето естество са неразделно смесени с други стоки след доставката или които поради своето естество не могат да бъдат върнати, или които могат бързо да се развалят или да изтече техният срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиена и са били разпечатани след доставката.
Вие носите отговорност за всяко намаление на стойността на стоките в резултат на боравене със стоките, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.
Повечето от продуктите, предлагани в нашия онлайн магазин, имат защитни фолиа върху най-податливите на повреда части. Препоръчваме да не отстранявате тези защитни фолиа от тези части в продължение на 14 дни от доставката на продукта.
Трябва да върнете продукта без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни след подаване на изявлението за отказ от договора.
Когато закупувате основен продукт като част от комплект с друг продукт, вие сключвате цялостен договор за продажба. Ние не предоставяме възможност за частично запазване на договора, ако упражните правото си на отказ по отношение на част от този договор. Можете да се откажете само от цялото споразумение. Ако се откажете от договора за продажба на продукт, закупен като част от комплект с друг продукт, трябва да върнете целия комплект продукти. Когато се оттеглите от споразумението за продажба, вие се оттегляте и от всички допълнителни споразумения, свързани със споразумението за продажба. Това се отнася например за артикули, прикрепени към основния продукт за 1 цент.
Ако се откажете от договора в рамките на 14 дни от деня на доставката, без да посочите причина, ще поемете преките разходи за връщане на продукта до нас.
Ако при подаване на поръчката си изберете начин на доставка, различен от най-евтиния, редовен, предлаган в нашия магазин, ние ще ви възстановим само разходите за най-евтиния начин на доставка.
Правата и задълженията, посочени в раздела “Право на отказ от договора”, се отнасят за Вас само ако имате статут на потребител, както е определено в член 2, параграф 1 от Закона за правата на потребителите, и закупувате продукти въз основа на договор от разстояние. [Правно основание: Член 2, параграф 1 от Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (ДВ, бр. 827 от 2014 г.)].

 


VII Жалби


Ако сте сключили договор за продажба с нас, имате право да подадете жалба.
Очакваме от Вас да ни съобщите за всички технически дефекти на продукта.
Препоръчваме ви да подадете жалба за продукт, закупен в нашия онлайн магазин, като изпратите имейл на адрес support@techvers.eu
След като получим жалбата ви, ще ви изпратим имейл с инструкции как да процедирате с нея.
Продавачът ще възстанови плащането, като използва същия начин на плащане, който потребителят е използвал, освен ако потребителят изрично не се съгласи с друг начин на възстановяване, който не е свързан с допълнителни разходи.
Трябва да доставите продукта, предмет на рекламацията, в нашия регистриран офис, който е мястото на покупката. Ако съобщавате за жалбата по електронен път, изчакайте да получите нашия имейл с инструкции как да процедирате с жалбата, преди да изпратите продукта.
За да ускорите процедурата по подаване на жалба за продукт, закупен и доставен онлайн, препоръчваме да изпратите продукта, предмет на жалба, на следния адрес: Kognita sp. z o.o., ул. Branickiego 16, 02-972 Варшава.
Нашият магазин не предоставя гаранция за продаваните продукти, гаранцията се предоставя само от производителя на продукта.
Когато лицето, което гарантира продукта, издава гаранционна карта, условията на гаранцията са посочени в гаранционната карта. Тази разпоредба не изключва, не ограничава и не спира правата на потребителя съгласно Закона от 30 май 2014 г. за правата на потребителите. Имате право да се възползвате от гаранцията на продукта, дори ако не сте получили гаранционна карта при закупуването му.
Като потребител имате право да използвате извънсъдебни методи за подаване на жалби и обезщетения.
Можете да подадете жалбата си, наред с другото, чрез онлайн платформата на Европейския съюз за разрешаване на спорове (ОРС), достъпна на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Можете също така да подадете заявление за извънсъдебно решаване на потребителски спорове чрез Търговската инспекция (Inspekcja Handlowa) на адрес www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
[Правно основание: Законът от 23 септември 2016 г. за извънсъдебно решаване на потребителски спорове].

VIII Гаранция за продажби
Продавачът е длъжен да достави продукт, който е без дефекти, както е посочено в договора.
Продавачът отговаря за гаранцията за физическите дефекти на продукта, които са съществували към момента на закупуването му от Клиента, за срок от 2 години.
Продавачът информира, че в случай на продукти, обхванати от гаранция, правата на купувача и задълженията на гаранта се определят и трябва да бъдат изпълнени в съответствие с условията, посочени в гаранционната карта. Предоставената гаранция за продадения продукт е допълнително право и не изключва, ограничава или спира правата на потребителя съгласно разпоредбите на Гражданския кодекс относно отговорността за недостатъци на продадената вещ (член 577 от Гражданския кодекс).
Продавачът се освобождава от гаранционна отговорност, ако клиентът е знаел за дефекта към момента на сключване на договора.
В случай на откриване на дефект или несъответствие на доставения продукт с договора клиентът има право да подаде рекламация.
За да съобщи за гаранционна рекламация, препоръчваме на клиента да опише дефекта и да изпрати рекламацията по електронен път (по електронна поща) на адрес: support@techvers.eu
По споразумение с Продавача, ако е възможно и разумно, от клиента, който упражнява гаранционните права, може да се изиска да върне дефектния продукт за сметка на Продавача на следния адрес: ул. Branickiego 16, Salon Oaza VR, 02-972, Варшава.
Ако продадената стока има дефект, клиентът може да подаде заявление с искане за намаляване на цената или за отказ от договора, освен ако Продавачът незабавно и без неоправдано неудобство за купувача не замени дефектната стока с такава без дефекти или не отстрани дефекта. Това ограничение не се прилага, ако вещта вече е била заменена или поправена от Продавача или ако Продавачът не е изпълнил задължението си да замени вещта с такава без недостатъци или да отстрани дефекта.