Връщания и оплаквания

Връщания и оплаквания
Жалби и отказ от договора за продажба


Клиент, който е потребител и е сключил договор от разстояние, т.е. направил е покупка в нашия онлайн магазин, може в срок от 14 дни да подаде жалба или да се откаже от сключения договор за продажба, без да посочва причина.
Потребителят може да се откаже от договора за продажба, като ни изпрати декларация за отказ.
Декларацията трябва да бъде изпратена по електронна поща на следния адрес: support@techvers.eu.
Изпращането на декларацията преди крайния срок е достатъчно, за да се спази срокът.
Потребителят е длъжен да ни върне стоките незабавно, но не по-късно от 14 дни от деня, в който се е отказал от договора за продажба. Изпращането на стоките обратно на нашия адрес преди крайния срок е достатъчно, за да се спази срокът.
Ние сме длъжни да възстановим всички плащания, направени от потребителя, включително разходите за доставка на стоките до потребителя, незабавно, но не по-късно от 14 дни от получаването на изявлението на потребителя за отказ от договора за продажба. Въпреки това можем да задържим възстановяването на плащанията, получени от потребителя, докато не получим обратно стоките.
Ако Потребителят, упражняващ правото си на отказ от договора, е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, предлаган от нас, ние не сме длъжни да възстановим на Потребителя направените от него допълнителни разходи.
В случай на отказ от договора Потребителят поема само преките разходи за връщане на стоките.
Потребителят носи отговорност за всяко намаление на стойността на стоките, произтичащо от използването на стоките извън необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.
Възстановяваме плащането, като използваме същия начин на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на възстановяване, който не води до разходи за Потребителя.
Правото на отказ от Договора за продажба не се прилага за Клиента, който е Потребител, по отношение на договори, при които стоките са артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната по здравословни или хигиенни причини след отваряне на опаковката, ако опаковката е била отворена след доставката.
Отказ от договора – стъпки:
Можете да върнете поръчания(ите) продукт(и) в рамките на 14 дни от получаването на стоките. Не забравяйте, че можете да изпратите обратно продукти от няколко поръчки в една пратка.
Попълнете формуляра за отказ от договора – можете да изтеглите образец на формуляра, който е на разположение на тази връзка:
Опаковайте продукта(ите) за връщане – можете да използвате опаковката, в която сте получили поръчката си.
Изпратете продукта чрез избрана от вас куриерска фирма на адрес: Salon Oaza VR 16 Branickiego Street, 02-972, Warsaw.


Условия на гаранцията за продажба:
Гаранцията за продажба покрива физически дефекти, които са съществували в момента, в който опасността е преминала върху купувача, или са възникнали по причина, присъща на продадената вещ по същото време – за период от 2 години.
В рамките на срока на гаранцията за продажба Kognita sp. z o.o., в случай на дефекти, ще ремонтира или замени продукта или негови части безплатно за потребителя (по своя преценка). Ремонтираният/замененият продукт или части от него трябва да са без дефекти. Всички заменени части или продукти стават собственост на Kognita sp. z o.o. Дефектите на продукта, обхванати от гаранцията за продажба, ще бъдат отстранени безплатно за потребителя в рамките на 45 календарни дни от получаването на продукта.


Защитата в рамките на гаранцията за продажба не покрива всички повреди или неизправности, възникнали след преминаването на продукта в собственост на купувача, включително такива неща като (но не само) :
механични, термични, химически повреди
неправилна употреба на продукта, несъответстваща на предназначението му
щети, произтичащи от неподходящ избор на резервни части
умишлено повреждане на продукта (напр. отваряне, опит за ремонт, намеса на неоторизирани лица)
естествено износване на продукта в резултат на постоянната му употреба
неправилно сглобяване на продукта
щети, причинени от непреодолима сила (напр. пренапрежение, мълния).


Искове по гаранцията за продажба се разглеждат само за стоки, чийто срок на гаранцията за продажба не е изтекъл и които имат подробно описание на повредата, включено в сервизната пратка.
Продуктите, предадени или изпратени обратно като част от процеса на рекламация, трябва да са в пълен комплект (зарядно устройство, кабели и др.). Изпращането на непълни продукти може да удължи срока на ремонта или да го направи невъзможен. Продуктът трябва да бъде защитен от всякакви повреди, които могат да възникнат по време на транспортиране, затова се препоръчва използването на оригиналната опаковка.
Клиентът трябва да достави дефектния продукт до мястото на закупуване за своя сметка.
След проверка на рекламацията дефектните стоки ще бъдат ремонтирани или заменени с нови, а повредените стоки ще бъдат изпратени обратно за сметка на клиента.
При връщане на рекламираното устройство за ремонт потребителят е длъжен да изтрие данните, съхранявани в паметта на устройството (ако това е технически възможно).
Данните, съхранявани от потребителя в паметта на устройството, предадено за ремонт, ще бъдат безвъзвратно изтрити. Преди да върнете уреда за сервизно обслужване, трябва сами да направите резервно копие с помощта на наличните инструменти.
Търговската гаранция не дава право на потребителя да претендира за възстановяване на пропуснати ползи или за компенсация за невъзможността да използва продукта за времето, необходимо за гаранционен ремонт.


Гаранция на производителя


Всички продукти, продавани в нашия магазин, са с гаранция от производителя. Нашият магазин може да съдейства в процеса на предявяване на гаранционни претенции. Запазваме си обаче правото да откажем съдействие, ако производителят не желае магазинът ни да посредничи в процеса или в други случаи. Всяко искане за съдействие при гаранционна претенция на производителя се разглежда индивидуално.
Нашият магазин не предоставя гаранция за продаваните продукти, гаранцията се предоставя единствено от производителя на въпросния продукт.